top of page
Waarom H2Connect?

Afgelopen decennia is er al veel kennis ontwikkeld op het gebied van waterstoftechnologie. Waterstof heeft de potentie de verduurzamingstransitie enorm te versnellen. Het grote probleem is dat de technologie complex en (dus) realtief kostbaar is. Dat kan alleen worden verholpen met schaalgrootte. Pas als waterstof op industriële schaal geproduceerd wordt en ook grootschalig wordt afgenomen, kan het de rol spelen die het nu in potentie heeft.   


Om die schaalgrootte te bereiken is het nodig een aantal grote partijen met elkaar te verbinden in de keten van:

input (= genereren),

throughput (= transformeren)

en output (= gebruiken). 

Concreet:

•  Input: producenten van duurzame  energie; energietransport maatschappijen


• Throughput: producenten van  waterstof door middel van  waterelektrolyse; opslagbedrijven en      distributeurs van vloeibare waterstof; eigenaren van tankstations


• Output: transporteurs; vervoerders;  fleet owners; zakelijk rijders met een hoog kilometrage per          jaar; particulieren die verantwoord willen rijden en zoeken naar een alternatief voor fossiel
 

Wat we gaan doen:  levensvatbare business cases mogelijk  maken voor  alle partijen in de keten

De ‘core competences’ van H2Connect kunnen als volgt worden omschreven:
1. Kennis hebben van de ontwikkelingen  en innovatie 
2. Uitwisselen van informatie tussen  partijen in de supply chain
3. Connectie maken (matchmaking)  tussen partijen/coalities begeleiden
4. Wegnemen concrete blokkades en  belemmeringen (‘task force’)
5. Initieren en –helpen- realiseren van  impactvolle coalities en projecten

bottom of page