top of page
De propositie voor Partners en Founding Partners

H2Connect wil via een ‘dedicated’ netwerk de waterstofmarkt in Nederland ontsluiten, ontwikkelen en vergroten voor de aan- gesloten Partners. Daartoe legt H2Connect nieuwe verbindingen tussen bestaande partijen in de energie-, distributie- en transportmarkten.  Daarnaast zal H2Connect, al naar gelang de behoefte van de partners, nieuwe consortia vormen en investeringen realiseren voor grootschalige waterstofprojecten (zoals de bouw van een waterstoffabriek in de Amsterdamse haven). Voor Partners heeft dat als voordeel dat ze concreet resultaat uit H2Connect halen, op basis van een dedicated commitment. 

Wat we gaan doen:

– de waterstofmarkt ontsluiten door  verbindingen te leggen

– consortia vormen

– investeringen te realiseren voor  impactvolle waterstofprojecten

Founding Partners

Tweede helft 2017 zal het netwerk daad- werkelijk gestart worden. Deze start zal mede mogelijk gemaakt worden door de Founding Partners (FP’s), ofwel de deelnemende organisaties van het eerste uur. H2Connect zal hen uiteraard als zodanig zichtbaar maken, en de FP’s bij voorrang de waarde van het netwerk leveren. 
In het geval van een Founding Partner lidmaatschap worden additionele services geleverd in de vorm van persoonlijke, actieve matchmaking met andere partijen in de keten.
Founding Partners betalen de deelnamekosten van twee jaar bij aanvang, om de start van het netwerk mogelijk te maken. Zij committeren zich daarmee ook voor deze twee jaar. De Founding Partners kunnen desgewenst deelnemen aan de FP-Board, die meedenkt over de ontwikkeling van de waardecreatie voor partners.

 

Partners

Partners zijn deelnemers aan het netwerk. Bij een standaard lidmaatschap biedt H2Connect: - Zichtbaarheid op de site van het netwerk - Uitnodigingen voor matchmakings- bijeenkomsten - Toegang tot de inlogpagina van  H2Connect website. Deze biedt een  ingang bij alle deelnemers van het  platform, inclusief zoekfuncties en specificaties per partners. Zo kunnen deelnemers gemakkelijk zelf match- making realiseren om samenwerking door de keten te realiseren.

Tarieven

Founding Partner  

2x Partnerfee up front

Partner    

20.000 euro per jaar

 

Voor nieuwe, grootschalige projecten  rekent H2Connect een beperkte  management fee en daarnaast een  percentage van de investeringen
 

bottom of page