top of page
Het idee in 10 punten

De hoeveelheid elektriciteit uit duurzame energiebronnen zal de komende jaren spectaculair toenemen.

 

De opwekking ervan is echter niet constant. Dat betekent dat er soms sprake zal zijn van een overschot, soms van een tekort.

 

Overtollige elektriciteit op grote schaal opslaan in buffer-accu’s is dermate  kostbaar dat het geen reële economische optie is.

 

Er is dus grote behoefte aan een technologische oplossing die grootschalige  (seizoens)opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit mogelijk maakt.

 

De wetenschap wijst al lange tijd naar waterstof als beste kanshebber. Met  duurzame elektriciteit kan duurzame waterstof worden geproduceerd via het  proces elektrolyse.

 

Waterstof kan zonder verliezen worden opgeslagen en worden getransporteerd. Door middel van een brandstofcel kan waterstof weer worden omgezet in  elektriciteit.  

 

Nochtans is waterstof nog steeds geen serieus onderdeel van de ‘renewable energy mix’, hoezeer dat ook voor de hand ligt.

 

Reden: er is geen echte ‘match maker’ die de benodigde partijen bij elkaar kan brengen in een netwerk van producenten van duurzame energie, producenten  van waterstof, en de marktvraag.

 

Het momentum is er nu om die partijen daadwerkelijk bij elkaar te gaan brengen en echte ‘waterstof  business cases’ te gaan bouwen

 

H2Connect gaat dit doen, uitgaande van haar missie ‘het versnellen van de groei van de renewable energy mix, door uit te groeien tot hét netwerk in West-Europa   voor waterstof als energiedrager’

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
bottom of page